Magdalena Ściurka

Co oferujemy?

Wiecznie Młodzi – HBOT Magdalena Ściurka jako certyfikowana jednostka edukacyjno-szkoleniowa oferuje swoim Klientom szeroki zakres szkoleń organizowanych i realizowanych  w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie Klienta oraz z troską o najwyższą jakość oferowanych usług. Od początku naszej działalności koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowej wiedzy z dziedziny medycyny estetycznej, regeneracyjnej, psychologii biznesu oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Organizujemy kursy i szkolenia na różnym poziomie zaawansowania, dostosowując je do kompetencji naszych Klientów. W drodze szczegółowych konsultacji, zarówno w sprawach organizacyjnych jak i merytorycznych, szukamy najlepszych rozwiązań i staramy się spełnić wszystkie  oczekiwania Zamawiającego szkolenie.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerów, która dzięki wiedzy i doświadczeniu gwarantuje nabycie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania zabiegów medycyny estetycznej.

Korzystamy z najnowocześniejszych technik oraz materiałów. Zabiegi szkoleniowe kursanci przeprowadzają na wyselekcjonowanych modelkach, zawsze pod okiem specjalisty. Zapewniamy również sprawną organizację zajęć oraz miejsce szkolenia  ustalone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami naszych Klientów. Wszystkie zajęcia odbywała się w warunkach zapewniających pełen komfort uczestników i wyskoki standard BHP.

Programy szkoleń opracowujemy zgodnie z wymaganiami Klientów, a w tych obszarach w których jest to wymagane tworzymy programy  nauczania zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia. W celu ciągłego doskonalenia naszych usług stale podnosimy jakość oferowanych szkoleń. Systematycznie oceniamy prowadzone szkolenia, kadrę trenerską oraz wdrażamy wnioski wskazane w ankietach ewaluacyjnych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

W sprawach szkoleń zamkniętych proszę kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@wiecznie-mlodzi.pl

Istniej możliwość zorganizowania szkoleń z zakresu:

DODATKOWE ATUTY:

Scroll to Top