Magdalena Ściurka

Program szkoleń

I) Makijaż permanentny ust poziom podstawowy

Cel ogólny:

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych z zakresu umiejętności związanych z wykonywaniem podstaw makijażu permanentnego ust.

Czas trwania:

3 dni/27 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min.

Warunki przystąpienia:

Brak szczególnych wymagań.

Programy szkoleń:

Dzień 1: Wprowadzenie do makijażu permanentnego ust

08:00 do 10:00 – Wprowadzenie do makijażu permanentnego: definicja, historia, popularność. Bezpieczeństwo i higiena w makijażu permanentnym. Wymagania sanitarne dla gabinetów kosmetycznego.
10:00 do 10:15 – przerwa kawowa
10:15 do 12:15 – Anatomia ust w kontekście makijażu permanentnego. Budowa skóry i właściwa jej pigmentacja.
12:15 do 13:00 – przerwa obiadowa
13:00 do 15:00 – Rodzaje pigmentów i urządzeń wykorzystywanych do makijażu permanentnego ust. Skład chemiczny i cechy pigmentów. Dobór koloru pigmentu do typu kolorystycznego skóry. Pigmenty organiczne i nieorganiczne.
15:00 do 15:15 – przerwa kawowa
15:15 do 16:00 – Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi).

Dzień 2: Przygotowanie do zabiegu makijażu permanentnego ust

08:00 do 10:00
– Konsultacja z klientem: rozpoznawanie oczekiwań, analiza koloru skóry i ust, dobór pigmentu. Odpowiedzialność prawna, formularz świadomej zgody.
10:00 do 10:15 – przerwa kawowa
10:15 do 11:15 – Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu. Rodzaje igieł i sposób ich doboru. Schemat i plan zabiegu.
12:15 do 13:00 – przerwa obiadowa
13:00 do 15:00 – Techniki pigmentacji ust. Higiena i dezynfekcja: przygotowanie narzędzi, stanowiska pracy, i obszarów roboczych. Techniki znieczulania: metody łagodzenia bólu i komfortu podczas zabiegu.
15:00 do 15:15 – przerwa kawowa
15:15 do 16.00 – Urządzenia do maszynowej pigmentacji.

Dzień 3: Praktyczne wykonywanie makijażu permanentnego ust

08:00 do 10.00 – Demonstrowanie technik aplikacji: linia wargowa, wypełnianie ust, wybór kształtu i koloru.
10:00 do 10:15 – przerwa kawowa
10:15 do 12:15 – Ćwiczenia praktyczne na modelce: praktyczne wykonywanie makijażu permanentnego ust pod nadzorem instruktora.
12:15 do 13:00 – przerwa obiadowa
13:00 do 15:00 – Indywidualne konsultacje i omówienie przypadków.
15:00 do 15:15 – przerwa kawowa
15:15 do 16:00 – Omówienie zasad pooperacyjnej opieki i wskazówek dla klienta. Powikłania pozabiegowe. Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa.

Forma:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce

Egzamin końcowy:

Praktyczny egzamin polegający na wykonaniu makijażu permanentnego ust na modelce pod nadzorem trenera.

Efekty uczenia się:

Informacje dodatkowe:

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu. Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach.

II) Makijaż permanentny brwi poziom podstawowy

Cel ogólny:

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych z zakresu umiejętności związanych z wykonywaniem podstaw makijażu permanentnego brwi. Czas trwania: 3 dni/27 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min. Warunki przystąpienia: brak szczególnych wymagań.

Programy szkoleń:

Dzień 1: Wprowadzenie do makijażu permanentnego ust

08:00 do 10:00 – Wprowadzenie do makijażu permanentnego: definicja, historia, popularność. Bezpieczeństwo i higiena w makijażu permanentnym. Wymagania sanitarne dla gabinetów kosmetycznego.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Anatomia brwi w kontekście makijażu permanentnego. Budowa skóry i właściwa jej pigmentacja.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Rodzaje pigmentów i urządzeń wykorzystywanych do makijażu permanentnego brwi. Skład chemiczny i cechy pigmentów. Dobór koloru pigmentu do typu kolorystycznego skóry. Pigmenty organiczne i nieorganiczne.
15:00 do 15:15 – przerwa kawowa
15:15 do 16:00
– Środki znieczulające stosowane do zabiegów PMU. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (medycznymi).

Dzień 2: Przygotowanie do zabiegu makijażu permanentnego ust

08:00 do 10:00
– Konsultacja z klientem: rozpoznawanie oczekiwań, analiza koloru skóry i brwi, dobór pigmentu. Odpowiedzialność prawna, formularz świadomej zgody.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 11:15
– Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu. Rodzaje igieł i sposób ich doboru. Schemat i plan zabiegu.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Techniki pigmentacji brwi. Higiena i dezynfekcja: przygotowanie narzędzi, stanowiska pracy, i obszarów roboczych. Techniki znieczulania: metody łagodzenia bólu i komfortu podczas zabiegu.
15:00 do 15:15
– przerwa kawowa
15:15 do 16.00
– Urządzenia do maszynowej pigmentacji.

Dzień 3:
Praktyczne wykonywanie makijażu permanentnego ust

08:00 do 10.00
– Demonstrowanie technik aplikacji: linia brwi, wypełnianie brwi, wybór kształtu i koloru.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Ćwiczenia praktyczne na modelce: praktyczne wykonywanie makijażu permanentnego brwi pod nadzorem instruktora.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Indywidualne konsultacje i omówienie przypadków.
15:00 do 15:15
– przerwa kawowa
15:15 do 16:00
– Omówienie zasad pooperacyjnej opieki i wskazówek dla klienta. Powikłania pozabiegowe. Zalecenia i pielęgnacja pozabiegowa.

Forma:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce

Egzamin końcowy:

Praktyczny egzamin polegający na wykonaniu makijażu permanentnego ust na modelce pod nadzorem trenera.

Efekty uczenia się:

Informacje dodatkowe:

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu. Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach.

III) Zabiegi mezoterapii z wykorzystaniem

Cel ogólny:

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z bezpiecznym i skutecznym wykonywaniem zabiegów mezoterapii przy użyciu osocza bogatopłytkowego (PRP) i fibryny bogatopłytkowej (iPRF).

Warunki przystąpienia:

Osoby posiadające wykształcenie w zakresie: kosmetologii, medyczne – lekarz, lekarz – dentysta, absolwenci pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, studenci ostatniego roku (mgr lub lic.) ww. kierunków.

Czas trwania:

1 dzień/ 9 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min.

Program szkolenia:

08:00 do 10:00 – Teoretyczne podstawy z osocza bogatopłytkowego (PRP) i fibryny bogatopłytkowej (iPRF). Wprowadzenie do osocza bogatopłytkowego (PRP) i fibryny bogatopłytkowej (iPRF): definicja, skład, zastosowanie. Proces pozyskiwania i przygotowania PRP i iPRF. Zasady obsługi wirówki laboratoryjnej w celu uzyskania osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej (czas, szybkość obrotów). Inne środki medyczne do pobrania i odwirowania krwi oraz aplikowania osocza (strzykawki, igły, kaniule).
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Anatomia skóry i struktury podskórnej w kontekście mezoterapii z wykorzystaniem PRP i iPRF. Wskazania, przeciwwskazania i potencjalne efekty uboczne. Konsultacja z klientem: analiza stanu skóry, oczekiwania, dobór odpowiedniej formuły PRP/iPRF. Przygotowanie pacjenta: higiena, znieczulenie, omówienie procesu zabiegu.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Techniki aplikacji: mikroigłowa, mezoterapia igłowa, mezoterapia nicią w połączeniu z PRP/iPRF. Różnice między zabiegami z użyciem PRP a iPRF. Kombinacje z innymi procedurami kosmetycznymi: laseroterapia, mezoterapia, botoksy. Monitorowanie efektów i dostosowywanie protokołów zabiegowych. Praktyczne demonstracje i ćwiczenia na modelach. Ćwiczenia indywidualne pod nadzorem instruktora. Wykonanie aplikacji preparatu (osocze / fibryna) w wybranych obszarach zabiegowych techniką mezoterapii igłowej, punktową lub liniową (w zależności od umiejscowienia zabiegu oraz celu zabiegowego)
15:00 do 15:15
– przerwa kawowa
15:15 do 16:00
– Indywidualne konsultacje, omówienie przypadków i analiza efektów zabiegów. Omówienie protokołów post-zabiegowych i opieki nad pacjentem.

Efekty uczenia się:

Egzamin końcowy:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce, studium przypadków, sesje pytań i odpowiedzi w trakcie samodzielnego wykonywania aplikacji preparatów.

Egzamin końcowy:

Egzamin praktyczny polegający na wykonaniu zabiegu mezoterapii z wykorzystaniem PRP/iPRF na modelce pod nadzorem trenera

Informacje dodatkowe:

Trenerzy są doświadczonymi specjalistami w dziedzinie medycyny estetycznej. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu.

Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach.

IV) Modelowanie ust kwasem hialuronowym - poziom podstawowy​

Cel ogólny:​

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z bezpiecznym i skutecznym wykonywaniem zabiegów za zakresu modelowania ust kwasem hialuronowym na poziomie podstawowym. Warunki przystąpienia: osoby posiadające wykształcenie w zakresie: kosmetologii, medyczne – lekarz, lekarz – dentysta, absolwenci pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, studenci ostatniego roku (mgr lub lic.) ww. kierunków.

Czas trwania:

Czas trwania: 1 dzień/ 9 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min.

Program szkoleń:

08:00 do 10:00 – Wprowadzenie do modelowania ust. Historia i rozwój technik modelowania ust. Bezpieczeństwo i etyka w zabiegach medycyny estetycznej. Szczegółowa analiza struktury anatomicznej ust. Zrozumienie zmian zachodzących w mięśniach, tkankach tłuszczowych i skórze wraz z wiekiem.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Charakterystyka kwasu hialuronowego. Rodzaje preparatów z kwasem hialuronowym: gęstość, trwałość, zastosowanie. Właściwości, zastosowanie i bezpieczeństwo. Różnice między różnymi technikami wstrzykiwania kwasu hialuronowego. Wybór właściwej techniki w zależności od celu zabiegu. Przygotowanie do zabiegu. Ocena pacjenta i określenie oczekiwań. Przeciwwskazania do zabiegu i badanie przedzabiegowe.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Demonstracja technik wstrzykiwania kwasu hialuronowego na modelkach. Pokaz wykonany przez trenera. Ćwiczenia praktyczne pod nadzorem trenera.
15:00 do 15:15
– przerwa kawowa
15:15 do 16:00
– Poznanie potencjalnych powikłań i ich rozpoznawanie. Sposoby postępowania w przypadku powikłań.

Efekty uczenia się:

Forma:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce, studium przypadków, sesje pytań i odpowiedzi w trakcie samodzielnego wykonywania aplikacji preparatów.

Egzamin końcowy:

Egzamin praktyczny polegający na wykonaniu zabiegu modelowania ust kwasem hialuronowym na modelce.

Informacje dodatkowe:

Trenerzy są doświadczonymi specjalistami w dziedzinie medycyny estetycznej. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu.

Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach.

V) Podstawowe szkolenie z zastosowania nici PDO w zabiegach rewitalizacyjnych

Cel ogólny:​

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z bezpiecznym i skutecznym stosowaniem nici PDO (polidioksanonu) w zabiegach rewitalizacyjnych.

Warunki przystąpienia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie kosmetyczne lub medyczne: mgr/lic kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, medyczne – lekarz, lekarz – dentysta, technik usług kosmetycznych z 3 letnim doświadczenie w pracy z klientem oraz potwierdzonymi umiejętnościami w wykonywaniu zabiegów iniekcyjnych takich jak np.: mezoterapia igłowa, lipoliza iniekcyjna, osocze i fibryna.

Czas trwania:

Czas trwania: 1 dzień/ 9 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min.

Program szkoleń:

08:00 do 10:00 – Wprowadzenie do nici PDO: definicja, struktura, zastosowania. Anatomia skóry i tkanek podskórnych w kontekście rewitalizacji. Rodzaje nici PDO: długości, grubości, różnice między nićmi jedno - a wieloniciowymi. Wpływ nici PDO na skórę i tkanki. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem nici PDO.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Przygotowanie do zabiegu. Konsultacja z klientem: analiza stanu skóry, oczekiwania, dobór odpowiednich nici. Techniki znieczulania: zastosowanie miejscowego znieczulenia, minimalizacja bólu. Wybór właściwego rodzaju nici PDO w zależności od efektu i obszaru zabiegu. Przygotowanie obszaru zabiegowego: higiena, preparacja skóry.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Praktyczne zastosowanie nici PDO w zabiegach rewitalizacyjnych okolic oczu, czoła, policzek. Demonstracja technik aplikacji nici PDO: technika podnoszenia, kształtowania, ujędrniania. Ćwiczenia praktyczne na modelce, praktyczne wykonywanie zabiegów z użyciem nici PDO pod nadzorem instruktora.
15:00 do 15:15
– przerwa kawowa
15:15 do 16:00
– Indywidualne konsultacje i omówienie przypadków. Omówienie zasad opieki po zabiegu i monitorowania efektów.

Efekty uczenia się:

Forma:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce, studium przypadków, sesje pytań i odpowiedzi w trakcie samodzielnego wykonywania aplikacji preparatów.

Egzamin końcowy:

Egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie zastosowania nici PDO w zabiegach rewitalizacyjnych na modelce.

Informacje dodatkowe:

Trenerzy są doświadczonymi specjalistami w dziedzinie medycyny estetycznej. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu.

Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach

VI) Mezoterapia mikroigłowa​

Cel ogólny:​

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z bezpiecznym i skutecznym stosowaniem mezoterapii mikroigłowej.

Warunki przystąpienia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie kosmetyczne lub medyczne: mgr/lic. kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, medyczne – lekarz, lekarz – dentysta, technik usług kosmetycznych z 3 letnim doświadczenie w pracy z klientem oraz potwierdzonymi umiejętnościami w wykonywaniu zabiegów iniekcyjnych takich jak np.: mezoterapia igłowa, lipoliza iniekcyjna, osocze i fibryna.

Czas trwania:

1 dzień/ 9 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min.

Program szkoleń:

08:00 do 10:00 – Wprowadzenie do mezoterapii mikroigłowej. Definicja mezoterapii mikroigłowej: historia, rozwój, popularność. Anatomia skóry: struktura, warstwy, układ naczyniowy. Mechanizmy działania mezoterapii mikroigłowej. Rodzaje substancji stosowanych w mezoterapii: kwas hialuronowy, witaminy, peptydy.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Przygotowanie do zabiegu. Konsultacja z klientem: analiza skóry, ustalanie celów zabiegu, przeciwwskazania. Wybór odpowiednich substancji i koktajli do mezoterapii. Zasady higieny i sterylności: przygotowanie narzędzi i obszaru zabiegowego. Techniki znieczulania: miejscowe znieczulenie, minimalizacja bólu.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Praktyczne wykonywanie mezoterapii mikroigłowej. Demonstracja technik aplikacji: mezoterapia igłowa, roller, dermapen. Pokaz i ćwiczenie technik i protokołów zabiegów mezoterapii mikroigłowej pod nadzorem trenera.
15:00 do 15:15 –
przerwa kawowa
15:00 do 16:00
– Indywidualne konsultacje i omówienie przypadków. Omówienie zasad opieki po zabiegu i monitorowania efektów.

Efekty uczenia się:

Forma:

wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce, studium przypadków, sesje pytań i odpowiedzi w trakcie samodzielnego wykonywania aplikacji preparatów.

Egzamin końcowy:

Praktyczny egzamin sprawdzający umiejętności uczestników w zakresie mezoterapii mikroigłowej na modelce.

Informacje dodatkowe:

Trenerzy są doświadczonymi specjalistami w dziedzinie medycyny estetycznej.

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu.

Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach.

VII) Mezoterapia igłowa

Cel ogólny:

Przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z bezpiecznym i skutecznym stosowaniem mezoterapii igłowej.

Warunki przystąpienia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie kosmetyczne lub medyczne: mgr/lic. kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, medyczne – lekarz, lekarz – dentysta, technik usług kosmetycznych z 3 letnim doświadczenie w pracy z klientem oraz potwierdzonymi umiejętnościami w wykonywaniu zabiegów iniekcyjnych takich jak np.: lipoliza iniekcyjna, osocze i fibryna.

Czas trwania:

1 dzień/9 godz. dydaktycznych (45 min/godz.). W programie szkolenia uwzględniono 2 przerwy po 15 min. oraz 1 przerwę – 45 min.

Program szkoleń:

08:00 do 10:00 – Wprowadzenie do mezoterapii. Definicja mezoterapii igłowej. Podstawowe cele i zastosowania. Anatomia i fizjologia skóry. Główne warstwy skóry i ich funkcje. Procesy starzenia się skóry. Związki między skórą a mezoterapią. Rodzaje substancji do mezoterapii: witaminy, aminokwasy, kwasy hialuronowe, peptydy i inne. Właściwości i korzyści z różnych substancji. Bezpieczeństwo i przeciwwskazania.
10:00 do 10:15
– przerwa kawowa
10:15 do 12:15
– Rodzaje technik wstrzykiwania w mezoterapii: linearne, punktowe, krzyżowe, papule, nappage, retrotrasujące. Wybór igieł i strzykawek. Zastosowanie mezoterapii w obszarze twarzy. Rewitalizacja skóry twarzy. Zmniejszanie zmarszczek i linii mimicznych. Techniki wstrzykiwania w okolicach oczu, czoła, ust. Mezoterapia skóry głowy i włosów. Leczenie łysienia. Wzmacnianie struktury włosów. Techniki wstrzykiwania na skórę głowy. Mezoterapia ciała. Redukcja cellulitu i rozstępów. Modelowanie sylwetki. Wybrane obszary: brzuch, uda, pośladki.
12:15 do 13:00
– przerwa obiadowa
13:00 do 15:00
– Protokoły i planowanie zabiegów. Opracowywanie planu zabiegowego dla różnych problemów skórnych. Przeciwwskazania i potencjalne powikłania. Zapobieganie infekcjom i reakcjom alergicznym. Postępowanie w przypadku powikłań. Konsultacja przed zabiegiem. Określanie oczekiwań pacjenta. Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez trenera z omówieniem poszczególnych etapów wykonywanego zabiegu. Praktyczne ćwiczenia z mezoterapii igłowej na modelkach.
15:00 do 15:15
– przerwa kawowa
15:15 do 16:00
– Indywidualne konsultacje i omówienie przypadków.

Efekty uczenia się:

Forma:

wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne na modelce, studium przypadków, sesje pytań i odpowiedzi w trakcie samodzielnego wykonywania aplikacji preparatów.

Egzamin końcowy:

Praktyczny egzamin sprawdzający umiejętności uczestników w zakresie mezoterapii igłowej na modelce.

Informacje dodatkowe:

Trenerzy są doświadczonymi specjalistami w dziedzinie medycyny estetycznej. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia oraz certyfikatu.
Trener przekazuje każdej z osób rekomendacje oraz wskazówki dotyczące samokształcenia z zakresu objętego szkoleniem, jak również proponuje szkolenia uzupełniające na podstawie analizy pracy zaliczeniowej oraz umożliwia konsultacje za pośrednictwem stworzonej grupy dyskusyjnej w social mediach.

Scroll to Top